Welkom

Welkom

Agenda

Op de website van de stichting Het Amersfoorts Klokkenluiders Gilde vindt u informatie over wie we zijn en wat we doen. Ook wie meer wil weten over de Onze Lieve-Vrouwetoren en haar klokken kan bij ons via de infopagina terecht.                   

De maandelijkse luidingen:

Op de eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur.


Extra luidingen:

4 mei 2024    Dodenherdenking


Zomeravondconcerten 2024:

Alle concerten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur

4 juli              Liesbeth Janssens(België)

11 juli            Rosemarie Seuntiens

18 juli            Sander van den Houten

25 juli            Christiaan Winter

1 augustus   Tommy van Doorn

8 augustus   Chiaki Yoshioka(Japan)

15 augustus geen concert i.v.m. Amersfoort Jazz

22 augustus David van der Vlies

29 augustus Jessica Simonetti

Info


Bestuur


Voorzitter              :      Liesbeth Schuurman- van Mispelaar

Secretaris             :      Jos Dekker

Penningmeester  :      Jaap Kleingeld

Bestuursleden     :      Corry Derks en Hans Kerkwijk                                      

Gildelied (Tekst Arie Heijmen - 22 juni 2002)


Centrum der stad, een rijke schat

Daar staat de Lieve-Vrouwetoren

Trots staat zij daar en altijd klaar

't Zevengelui te laten horen

Maar soms zij rilt en eensklaps gilt

Haar bronzen stemme door de stede

 

Oorlog was daar, nooit meer vergeten

Zij luidde klok, liet ons zo weten

Amersfoort, ik waak over jou

Zorg voor de luiders aan het touw

 

Luister en zie, de Hemony

Daarnaast een carillon geboren

Trots op de stad, zorgde men dat

Ik steeds meer houd van deze toren

Gij die hier woont, wordt zo beloond

dus draagt uw trots uit over grenzen

 

Dan zullen wij, ja wij van zeven

Over de stad luid leven geven

Want deze toren blijf ik trouw

De toren van de Lieve-Vrouw

 

Nicasius, hij redde dus

Hij grote held ooit onze toren

Beste Lennaert, recht uit ons hart

Mocht je nog eens die klanken horen

Moge als gunst van elke slag

Vrede en vrijheid blijven heersen

 

Gij Lieve Vrouw, oh schone toren

Laat eeuwenlang uw klokken horen

En komt er weer een sted'ling bij

Luid dan uw klokken, het maakt ons blij


Het Amersfoorts Klokkenluiders Gilde.


De komst van zeven nieuwe luidklokken in de Onze Lieve Vrouwetoren vormde in 2000 de aanleiding tot de oprichting van de stichting Het Amersfoorts Klokkenluiders Gilde. Momenteel telt het Gilde zo’n zestig actieve luidbroeders en luidzusters die allen een sterke verbondenheid met de luidklokken hebben. Iedereen, die sterk met Amersfoort verbonden is, kan op basis van het persoonlijk enthousiasme voor het luiden door het bestuur worden toegelaten als leerlingluider. Na het met goed resultaat afleggen van een proeve van bekwaamheid wordt een leerling benoemd tot gezel. Om meesterluider te kunnen worden doorloopt een gezel zeven stadia die elk afgesloten worden met een proeve van bekwaamheid. De gezel ontvangt na elk afgerond stadium een symbool dat aangebracht wordt op de sjerp. Ten slotte legt de gezel de meesterproef af. 


Alle regels zijn terug te lezen in het "Poincktboek"

   (klik hier voor het poinctboek)De historie van het zevengelui.


De zeven luidklokken zijn ontworpen door Sjoerd van Geuns. Ze hebben een middeleeuwse klank, die is geïnspireerd op het werk van Geert van Wou. De Van Wouklok die in de toren van de Sint Joriskerk hangt diende als voorbeeld voor de nieuwe klokken.

Ze zijn gegoten in het Duitse Sinn bij de firma Hanns Martin Rincker.

Elke klok draagt een tekstregel, het randschrift. De regels vormen samen een geheel.


Op 9 september 2000 werd het Amersfoorts zevengelui voor het eerst geluid. Zij worden geluid via een luidstok en een luidkoord. Om het voltallige zevengelui te kunnen luiden zijn ten minste tien luidbroeders en -zusters nodig.   Honderd klokken


De Onze Lieve Vrouwetoren herbergt honderd klokken, waarvan er 93 de twee beiaards vormen. Dit zijn het Hemony-carillon met 35 klokken en het Eijsbouts-carillon met 58 klokken. In de authentieke klokkenstoel op de luidzolder ter hoogte van de eerste trans hangen de zeven luidklokken. Met de twee spelende carillons en de zeven luidklokken heeft de Onze Lieve-Vrouwetoren de meest spelende klokken in de hele wereld!
Bron: Maarten van der Vlugt

Het Klokkenluidersgilde in het nieuws

Het Amersfoorts Klokkenluidersgilde op televisie. Maandag16 november 2015 bij de EO op Nederland 2 om 17.10 uur.

De programma Geloof en een hoop liefde besteedde veel aandacht aan het gilde.

Amersfoorts straattheater Spoffin. Uitvoering van de poorten van Kiev door het Amersfoorts Jeugd Orkest in samenwerking met het Amersfoorts Klokkenluidersgilde.

Bron: Amersfoort Gezien

Bron: Jan Den Ouden

Videoopname klokkenluiden 2 december 2017.

Favoriete links

Naam                                                                                     

Klokkenluiders Oude Kerk, Amsterdam

Klokkenluider Posthoornkerk, Amsterdam

Luidgroep Westerkerk,  Amsterdam

Klokkenluiders Zuiderkerk, Amsterdam 

Beiermannen van Boxmeer

Klokkenluiders Gilde Breda: www.klokkenluidersgildebreda.nl

Briels Klokkenluiders Gilde, Brielle: www.brielsklokkenluidersgilde.nl

Beierclub Denekamp   

Dordrechtse Klokkenluiders, Dordrecht     

Dordts Wisselluiders Gilde, Dordrecht

Klokkenstichting Drachten     

Edams Klokkenluidersgilde

Klokkenluidersgilde Claude Fremy 

Wisselluidersgilde Brigidaluiders Geldrop: www.wisselluiders.dse.nl

Gronings Klokkenluiders Gilde: www.klokkenluidersgilde.nl

Kostergroep Williborduskerk, Heiloo: www.willibrorduskerk-heiloo.nl

Gilde der Beiermeesters, Lochem:  www.gudula.nu

Klokkenlojjergilde St.  Monulph & St.  Gondulph, Maastricht

Klokkenluiders Nicolaaskerk, Nieuwegein

Klokkenluider Nijmegen e.o., Nijmegen

Klokkenluiders Noordbroek, Noordbroek

Klokkenluiders Gilde St. Jeroen, Oudega / Sm

Kloksmeercomité Siddeburen, Siddeburen

Utrechts Klokkenluiders Gilde: www.klokkenluiders.nl

Luidersgroep Vianen, Vianen

Klokkenluiders 't Stift, Weerslo

Klokkenluidersgilde Wijk bij Duurstede

Stg Restauratie Hulpfonds Klokkenstoelen: www.klokkenstoelen.nl

Kamper klokkenluidersgilde 'Geert van Wou': www.klokkenluiderskampen.tk